• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowa

Rozpoczęły się roboty przy przebudowie ostatniego odcinka ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Szpitalną do bramy stadionu.

W ramach robót zostaną wykonane nowe chodniki oraz nawierzchnia asfaltowa z zatoką postojową. Koszt zadania wyniesie 99 985,00 zł brutto.

 

Modernizacja drogi gminnej w m. Matczyn

W dniu 17 sierpnia wykonane zostały roboty asfaltowe przy modernizacji drogi gminnej na działce nr 104 i 181 w miejscowości Matczyn.

W kolejnym etapie zostaną wykonane pobocza z kruszywa. Długość odcinka wynosi 729 mb a koszt całkowity to 173 079,66 zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Województwa Lubelskiego w ramach dotacji celowej na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 94 000 zł. Termin realizacji zadania to 31.08.2020r.

 

Więcej…

 

Przebudowa drogi gminnej ulica Dr W.Grażewicza

Dzisiaj t.j. 18.08 rozpoczęły się roboty drogowe związane z realizacją inwestycji gminnej pn "Przebudowa drogi gminnej ul. Dr W. Grażewicza" Jest to kolejny etap przebudowy tej drogi, w poprzednich latach został przebudowany chodnik na całej długości. W tym roku w zakresie przebudowy jest nawierzchnia asfaltowa także na całej długości (293mb). Wartość robót wyniesie 129 000 zł brutto. Termin realizacji to 25.08.2020r. Ze względu na technologię robót ruch na tej ulicy jest utrudniony.

 

Więcej…

 

Komunikat

Szanowni Państwo Rodzice dzieci

przyjętych

do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

od 1 września 2020 roku

W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (do czasu ich odwołania), od września 2020 roku, do naszego przedszkola przy ul. Bychawskiej 15 może uczęszczać 140 dzieci.

W związku z powyższym, Organ prowadzący – wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, proponuje utworzenie dla wszystkich nowoprzyjętych dzieci, oddziałów zamiejscowych w budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, adres: Stare Wierzchowiska 39, 24-200 Bełżyce.

Organizacja pracy i żywienie dzieci takie jak w Przedszkolu przy u. Bychawskiej, tj. oddziały czynne w godz. 6.00 – 17.00 oraz 4 posiłki.

Prosimy Państwa Rodziców o potwierdzanie woli lub rezygnację z uczęszczania dziecka do oddziałów zamiejscowych w Wierzchowiskach:

 • nr telefonu: 81 517 20 85  w godz. 7.30 – 15.30
 • mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Budowa sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego.

Trwają roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego. Wykonawca firma ProInstal rozpoczęła próby ciśnieniowe wykonanego odcinka sieci. Po ich realizacji będzie przystępować do jej płukania i chlorowania. W kolejnym etapie, który rozpocznie się jeszcze w sierpniu, planowe są roboty związane z wymianą sieci w ul. Żytniej i wpięcie przyłączy domowych do nowej sieci. Termin wykonania wszystkich prac jest to 23 październik, ale wykonawca twierdzi, że zdoła go znacznie skrócić. Inwestycja  ma kosztować 311 460 ,60 zł i w całości jest pokrywana z budżetu Gminy. Pozwoli ona w sposób skuteczny zwiększyć parametry dostarczania wody do obszarów znacznie oddalonych od ujęcia wody tj. Wzgórza i Krężnicy Okrągłej oraz  zmniejszyć uciążliwości mieszkańców samych Bełżyc w przypadku powstania awarii na istniejącej sieci wodociągowej.

Więcej…

 

Odpady wielkogabarytowe

Informujemy, że z dniem 17 sierpnia 2020 r. ZZOK w Bełżycach sp. z o.o.  wznawia przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym ww. odpady będą również przyjmowane przez ZGKiM w Bełżycach w PSZOK-u przy ul. Przemysłowej 26 w Bełżycach.

 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie gm. Bełżyce”

Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie.

Trwają roboty budowlane przy budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie, wewnątrz wymieniana jest obecnie instalacja centralnego ogrzewania a na zewnątrz izolowane są fundamenty. Termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to koniec października a jego całkowita wartość wyniesie 1 150 269,69 zł z czego ponad 700 tys. zł stanowi dotacja z UE.

Więcej…

 

100-lecie Bitwy Warszawskiej

 

Apel do hodowców trzody chlewnej

Więcej…

 

Dożynki Gminno - Parafialne 2020

 

Podziękowania

 

Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce

Projekt  złożony przez Gminę Bełżyce „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” w związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, znalazł się na 1 miejscu listy projektów skierowanych do negocjacji.

Więcej…

 

Obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 

Ustny przetarg ograniczony

Ustny przetarg ograniczony, do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce oznaczonej, jako działka nr 620/26 (obręb geodezyjny Bełżyce Rolne).

 

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektu „OZE w gminie Bełżyce”

W dniu 16.07.2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektu „OZE w gminie Bełżyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu przedstawiono warunki udziału w projekcie, omówiono rodzaje instalacji odnawialnych źródeł energii oraz finansowanie projektu.

Pod koniec lipca/początek sierpnia pracownicy Urzędu Miejskiego w Bełżycach będą telefonicznie kontaktować się z mieszkańcami, którzy zostali zakwalifikowani do projektu w celu podpisania umowy.

Więcej…

 

EKOLUBELSKIE 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’.

 

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Więcej…

 

Przebudowa drogi gminnej

Dnia 14 lipca 2020 roku Burmistrz Bełżyc  - Ireneusz Łucka podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej nr 106987L w miejscowości Krężnica Okrągła. Wykonawcą zadania, którego wartość opiewa na kwotę 226 652,78 zł jest Pan Roman Madejek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe ROLBUD i Kopalnia Piachu Roman Madejek. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 16 listopada 2020 r.

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej…

 

Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody

W związku z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Bełżyce złożyła wniosek pn.: „Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce”. W dniu 7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje w ww. naborze. Gmina Bełżyce znalazła się na 60 miejscu z kwotą 2 000 000,00 zł., jest to maksymalna kwota, o którą mogliśmy się ubiegać.

 

Strona 2 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 493 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates