• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Nowe kroki w walce z koronawirusem

Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejszamy także limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Ograniczamy także działalność galerii handlowych. Hotele będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać przyrost zakażeń i zapobiec całkowitemu zamknięciu gospodarki.

Więcej…

 

KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach informuje, iż w związku z koniecznością wymiany zasuw na
wodociągu w miejscowości Matczyn w dniu 5 listopada 2020 r. w godz. 8:00 - 16:00
nastąpi  przerwa w dostawie wody obejmująca następujące miejscowości:

Matczyn, Zosin, Wojcieszyn.

Beczkowóz z wodą do celów sanitarnych ustawiony będzie na parkingu przy DPS w Bełżycach.

Za utrudnienia przepraszamy
Dyrektor
Antoni Rumiński

 

Praca kasy Urzędu Miejskiego będzie ograniczona

UWAGA !!!

W związku z narastającą liczbą zakażeń na terenie gminy Bełżyce, a także wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1931) , praca kasy Urzędu Miejskiego będzie ograniczona tylko do sytuacji wyjątkowych natomiast od dnia 16 listopada 2020 r. będzie całkowicie nieczynna do odwołania.

 

Ustny przetarg nieograniczony

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA BEŁŻYC W SPRAWIE WPROWADZENIA OD DNIA 03.11.2020 r. (WTOREK) OGRANICZEŃ W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE INTERESANTÓW

Szanowni Państwo, w związku z zaleceniami przekazanymi przez Prezesa Rady Ministrów w trakcie konferencji prasowej w dniu 30.10.2020 r. oraz biorąc pod uwagę raporty Ministerstwa Zdrowia o ciągłym wzroście zachorowań na COVID-19, informuję, że od wtorku 3 listopada 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających urząd oraz jego pracowników wprowadzam ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Więcej…

 

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Więcej…

 

"Przebudowa drogi gminnej nr 106987L w miejscowości Krężnica Okrągła"

Całkowita wartość inwestycji: 226 652,78 zł

Kwota dofinansowania: 156 693,00 zł

Okres realizacji: 2020

Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy przebudowie drogi poprawiono komfort i bezpieczeństwo jazdy podróżnych. Przebudowana droga zapewnia dogodny dostęp, terenów inwestycyjnych, umożliwia w przyszłości realizację potrzeb w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspiesza rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu, poprawa warunków życia mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu została m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, mijanka, nowe oznakowanie pionowe. Długość odcinka drogi 106987L objętej dofinansowaniem to: 597 mb.

Więcej…

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to doskonała okazja do złożenia podziękowań za zaangażowanie w pracę oświatową, efektywne zarządzanie szkołą i tworzenie przyjaznego otoczenia, które pozwala na wychowanie młodych ludzi. Z tej okazji w dniu 15 października 2020 r.  Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka spotkał się z kadrą kierowniczą szkół i przedszkoli z terenu gminy Bełżyce.
Burmistrz podziękował dyrektorom i zastępcom za codzienną pracę poświęconą kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia oraz życzył sukcesów w realizacji zadań pedagogiczno-wychowawczych w trudnym okresie pandemii. Na ręce dyrektorów złożono  również podziękowania dla nauczycieli i pracowników obsługi za pracę i trud włożony w wychowanie i nauczanie.

Więcej…

 

Badanie słuchu

 

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

 

Komunikat

Szanowni Państwo Rodzice
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci stanowi dla nas wartość największą.

W trosce o zdrowie dzieci, rodziców i pracowników naszego przedszkola,
w związku z potwierdzonym wynikiem badań przypadkiem SARS-CoV-2 u pracownika przedszkola,
po uzgodnieniu z organem prowadzącym
i uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie,

zawieszam prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
całej placówki (obydwa budynki)
od 26 października do 30 października 2020 roku.

Bardzo proszę o odbieranie wiadomości przekazywanych
przez dziennik elektroniczny

Z wyrazami szacunku
Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Cała Polska w czerwonej strefie

 

Więcej…

 

Udrażnianie rowów i przepustów melioracyjnych

Trwają pracę przy udrażnianiu rowów i przepustów melioracyjnych w miejscowości Babin. Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka dziękuje Zarządowi Dróg Powiatowych w Lublinie za szybką reakcję w celu rozwiązania problemu zgłoszonego przez mieszkańców podczas ostatniego spotkania w Babinie.

Więcej…

 

Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. (otwórz>>)

 

Komnikat

W związku z wymianą hydrantu na ul. Ewangelickiej w godzinach 11:00 - 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Ewangelicka, Spółdzielcza, Ogrodowa i części Zamkowej i Szpitalnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (otwórz>>)

 

„Pod biało-czerwoną” weż udział -twój głos da nam szansę na maszt.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Więcej…

 

Informacja Starostwa Powiatowego w Lublinie dotycząca pracy inspektorów sprawujących nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Starostwo Powiatowe w Lublinie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że od dnia 12 października 2020 r. pracownicy sprawujący z upoważnienia Starosty Lubelskiego nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, nie będą prowadzić dyżurów w Urzędach Miejskich i Urzędach Gmin.

Dodatkowo informujemy, że wnioski o wyznaczenie do wyrębu i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna będą rozpatrywane na zasadach ogólnych po wpłynięciu wniosku do tut. Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

 

Powiaty województwa lubelskiego w czerwonej strefie

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju wprowadzamy nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy na powrót ograniczyć kontakty społeczne – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii.

Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków.

Więcej…

 

UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY!

"Jesień w Powiecie Lubelskim" konkurs trwa od 13.10 do 30.10
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. Jesień w Powiecie Lubelskim

Więcej…

 

Strona 2 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates