• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

IV Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 18.12.2018 roku (wtorek), o godz. 13.30, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Więcej…

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI ORAZ PERSONELU PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Szanowni Państwo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miejskim w Bełżycach ul. Lubelska 3 uprzejmie zawiadamia o nieodpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców oraz ich pracowników sprzedających alkohol na terenie gminy Bełżyce.

Więcej…

 

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w związku z rozpoznaniem cenowym dla mieszkańców gminy Bełżyce prowadzących gospodarstwa rolne. Oferta na "Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym" położonym na terenie gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Projekt „Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” otrzyma dofinansowanie ze środków UE

Projekt pn.:„Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” złożony w 2017 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w dniu 13 listopada 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CCCXV/6208/2018 został wybrany do dofinansowania.

Więcej…

 

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce dla terenu położonego przy ul. ks. bpa Wilczyńskiego i nowo projektowanej ul. Wojska Polskiego. (otwórz>>)

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 roku. W sprawie zwołania pierwszej sesji rady gminy kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku. (otwórz>>)

 

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego (otwórz>>)

Obowiązki właścicieli i zarządców w sprawie nawisów lodowych i śniegowych (otwórz>>)

Obowiązki właścicieli i zarządców w sprawie zalegania śniegu (otwórz>>)

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. powstania szkód w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. (otwórz>>)

 

Diagnostyka HCV

 

Więcej…

 

Akcja "Zima 2018 - 2019"

Więcej…

 

Wybory Burmistrza Bełżyc

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Bełżyc (otwórz>>)

 

Konkurs profilaktyczno - plastyczny

 

Więcej…

 

Protokół sporządzony w dniu 24 października 2018 r.

Protokół sporządzony w dniu 24 października 2018 roku z konsultacji społecznych dotyczących "Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". (otwórz>>)
 

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. (otwórz>>)

 

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Bełżycach sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w
Bełżycach. (otwórz>>)

 

Protokół wyników

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Bełżyc sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Bełżycach. (otwórz>>)
 

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 21 września 2018 r

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 21 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (otwórz>>)
 

Komunikat

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 11 października 2018 roku. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku. (otwórz>>)
 

Usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Więcej…

 

Strona 1 z 3

Akcja "Zima 2018 - 2019"

Reklama

Odnawialne źródła energii

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates