• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Komunikat

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 11 października 2018 roku. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku. (otwórz>>)
 

Komunikat

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 10 października 2018 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku w części dotyczącej zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. (otwórz>>)

 

Jak oszczędzić na energii?

 

Więcej…

 

LVII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 17.10.2018 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Więcej…

 

Rewitalizacja

 

Więcej…

 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku. (otwórz>>)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bełżycach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (otwórz>>)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Bełżyc zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (otwórz>>)
 

Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadomienie Burmistrza Bełżyc dotyczące szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych w w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych dzień 21 października 2018 roku. (otwórz>>)

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku. (otwórz>>)

 

Dotyczy powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (otwórz>>)
 

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych "Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". (otwórz>>)
 

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę odzyskania Niepodległości

 

Ustny przetarg nieograniczony na najem stanowisk handlowych

Ustny przetarg nieograniczony na najem stanowisk handlowych wyznaczonych na parkingu przy ul. T. Kościuszki w Bełżycach. (otwórz>>)

 

Ogłoszenie otwartego konkursu 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

Mieszkańcy Gminy Bełżyce, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bełżyce, firmy i instytucje, przyjaciele miasta, ludzie dobrej woli!

Rok 2018 to rocznica szczególna dla Polaków. Wszyscy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości.

Więcej…

 

Zebrania wiejskie na terenie Gminy Bełżyce.

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 04 września 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich na terenie Gminy Bełżyce.(otwórz>>)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 04.09.2018 roku, w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich na terenie Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach. (otwórz>>)

 

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 23 sierpnia 2018 r. W sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym. (otwórz>>)

 

Renowację figury Matki Boskiej Partyzanckiej

Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie na "Renowację figury Matki Boskiej Partyzanckiej" znajdującej się przy ul. Rynek.

 

Więcej…

 

Strona 1 z 3

Odnawialne źródła energii

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates