• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Więcej…

 

Podziękowania

 

Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce

Projekt  złożony przez Gminę Bełżyce „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” w związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, znalazł się na 1 miejscu listy projektów skierowanych do negocjacji.

Więcej…

 

Obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego

 

XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 28.07.2019 roku (wtorek), o godz. 10.00,
w Sali Audytoryjnej im. "Szlamianki" Weisbrota Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 

Ustny przetarg ograniczony

Ustny przetarg ograniczony, do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce oznaczonej, jako działka nr 620/26 (obręb geodezyjny Bełżyce Rolne).

 

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektu „OZE w gminie Bełżyce”

W dniu 16.07.2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektu „OZE w gminie Bełżyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu przedstawiono warunki udziału w projekcie, omówiono rodzaje instalacji odnawialnych źródeł energii oraz finansowanie projektu.

Pod koniec lipca/początek sierpnia pracownicy Urzędu Miejskiego w Bełżycach będą telefonicznie kontaktować się z mieszkańcami, którzy zostali zakwalifikowani do projektu w celu podpisania umowy.

Więcej…

 

Awaria wodociągu

W związku z uszkodzeniem w dniu dzisiejszym istniejącego wodociągu przy ul. Wojska Polskiego informujemy, że nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Bełżyce i Krężnica Okrągła.

Przewidywana godzina usunięcia uszkodzenia 15:00.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Lubelskie rowerowe z KSOW-em

Więcej…

 

Regulamin Konkursu Wieniec 2020

Zachęcamy sołectwa, KGW, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby indywidualne z terenu Gminy Bełżyce do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Regulamin oraz szczegóły konkursu zamieszczamy poniżej. Link:

https://www.facebook.com/Miejski-Dom-Kultury-w-Be%C5%82%C5%BCycach-101389471420196

 

EKOLUBELSKIE 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’.

 

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Więcej…

 

Przebudowa drogi gminnej

Dnia 14 lipca 2020 roku Burmistrz Bełżyc  - Ireneusz Łucka podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej nr 106987L w miejscowości Krężnica Okrągła. Wykonawcą zadania, którego wartość opiewa na kwotę 226 652,78 zł jest Pan Roman Madejek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe ROLBUD i Kopalnia Piachu Roman Madejek. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 16 listopada 2020 r.

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej…

 

Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody

W związku z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Bełżyce złożyła wniosek pn.: „Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce”. W dniu 7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje w ww. naborze. Gmina Bełżyce znalazła się na 60 miejscu z kwotą 2 000 000,00 zł., jest to maksymalna kwota, o którą mogliśmy się ubiegać.

 

Rolnik z Lubelskiego 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą: ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’, który stwarza okazję do promocji oraz wyróżnienia najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem: 
,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’ do dnia 24 lipca 2020 r.

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/szukamy-najlepszych-rolnikow-z-lubelskiego/
.

 

WFOŚiGW -Nabór wniosków - Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020-2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza od dnia 1 lipca 2020 roku nabór wniosków o dotacje dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020-2024.

Więcej…

 

Zajęcia sportowe

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka podpisał umowę z trenerami na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień. W ramach zadania planuje się ponad 700 godzin bezpłatnych zajęć dla około 100 dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sześciu grupach wiekowych z terenu gminy Bełżyce. Podpisanie umów jest realizacją zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Środki na w/w działanie pochodzą z rozwiązanej umowy ze Stowarzyszeniem LZS „Tęcza” Bełżyce, które otrzymało na ten cel dotację w ramach obszaru przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów. Szczegółowych informacji udziela P. Andrzej Paśnik - dyrektor Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach pod numerem tel. 509549242.

 

Konkurs fotograficzny Polska smakuje

 

INFORMACJA

Zgłaszanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy 2020 r.

Burmistrz Bełżyc informuje rolników, że w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009).

W związku ze zmianą przepisów, zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonywane jest bez udziału Komisji poprzez aplikację publiczną:


https:/https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

 

Strona 1 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 180 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates