• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zakończenie renowacji figury Matki Boskiej w Rynku w Bełżycach

 

Więcej…

 

101. rocznica Odzyskania Niepodległości

 

Program konopny

 

Koncert Muzyki Polskiej

 

Spotkanie informacyjne dotyczące „pożyczek unijnych”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada br. o godz. 10.30 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad uzyskania i rozliczania pożyczek unijnych - „Pożyczki małej oraz Pożyczki dużej”.

 

Więcej…

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC

Burmistrz Bełżyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce (otwórz>>)

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bełżyc informuje, iż Gmina Bełżyce zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) na rok 2020. (otwórz>>)

 

Nabór do Działania 3.5 Bon na doradztwo.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o naborze do Działania 3.5 Bon na doradztwo. Po praz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm.

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.5 Bon na doradztwo odbędzie się 5 listopada 2019 r. Szczegółowych pytań dot. miejsca spotkania udzielą pracownicy Punktu Kontaktowego RPO w LAWP.


 

Rocznica

18 września w Szkole Podstawowej w Krzu świętowaliśmy rocznicę nadania jej imienia Marii Konopnickiej.

Więcej…

 

Pochówek austriackiego żołnierza

18 października na cmentarzu wojennym w Wierzchowiskach pochowano szczątki austriackiego żołnierza.

Więcej…

 

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Bełżyce na Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, które odbędą się w dniach 25-27 października 2019 roku. Spotkanie odbędzie w Targach Lublin S.A. (ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin). Jest to wspólna inicjatywa Targów Lublin S.A. oraz Miasta Lublin.

Podczas wydarzenia poruszane będą istotne tematy nie tylko dla seniorów i ich rodzin, ale też rehabilitantów i władz samorządowych. Będzie to niepowtarzalna okazja do uczestniczenia w spotkaniach z przedsiębiorcami dostarczającymi usługi i rozwiązania dla seniorów.

Podczas wydarzenia nie zabraknie także bezpłatnych badań medycznych, porad lekarskich, rozmów na temat bezpieczeństwa, zdrowia i możliwości rozwoju oraz atrakcji kulturalnych i rozrywkowych.

 

Spotkanie informacyjne

 

Wykorzystaj Fundusze Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie Finansowej

 

W dniu 8 października 2019r. Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka na zaproszenie Starosty Lubelskiego, uczestniczył w spotkaniu dedykowanemu przedstawicielom samorządów i przedsiębiorcom z terenu Powiatu Lubelskiego z cyklu: „Wykorzystaj Fundusze Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie Finansowej”.

Więcej…

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

(otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc dot. ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych wyznaczonych na parkingu przy ul. T. Kościuszki w Bełżycach (otwórz>>)

 

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019.

W dniu 15-16 października 2019 r. odbędzie się Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 w Lublinie. Dwudniowa konferencja odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2.

Więcej…

 

Spotkanie informacyjne - Mój prąd, Agroenergia, Czyste powietrze

 

DNI BEZPŁATNYCH BADAŃ SŁUCHU

 

Opieka Stomatologiczna dzieci i młodzieży szkolnej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bełżyc zaprasza do składania ofert na wybór realizatorów opieki zdrowotnej pn. świadczenie usług  stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078 z dnia 14.04.2019 r).

Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Więcej…

 

Strona 1 z 4

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 209 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates