• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

LIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 27.06.2018 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Więcej…

 

Harmonogram wywozu odpadów na okres 01.07.2018 - 30.06.2019


Nowy harmonogram wywozu odpadów

na okres 01.07.2018 - 30.06.2019

Więcej…

 

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. (otwórz>>)

 

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Matczynie. (otwórz>>)

 

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielniku. (otwórz>>)

 

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Numer 1 imienia Janusza Korczaka w Bełżycach. (otwórz>>)

 

Lublin Business Run 2018

Zapraszamy do udziału w charytatywnym biegu Lublin Business Run 2018. 2 września po raz kolejny wystartuje największa charytatywna sztafeta w kraju. Beneficjentem tegorocznej edycji Lublin Business Run 2018 jest mieszkaniec Bełżyc Pan Mariusz Zieliński. Więcej informacji oraz zapisy: https://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/lublin

 

Modernizacja drogi gminnej

Gmina Bełżyce otrzymała z budżetu województwa lubelskiego dofinansowanie w ramach programu: „100 km dróg na stulecie Niepodległości” na modernizację drogi gminnej - ul. Wzgórze w wysokości 70 000 tys. zł. Modernizacja polegać ma na wzmocnieniu istniejącej podbudowy warstwą tłucznia o grubości 8cm i wykonaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej o ogólnej grubości 9 cm. Termin realizacji inwestycji 2018 rok.

 

Program OSA. Wyniki edycji 2018.

Gmina Bełżyce jednym z podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie do dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) jeszcze w tym roku powstanie w Bełżycach.

Rozstrzygnięcie programu- tabela (otwórz>>).

 

BIEG WZGÓRSKI

 

Festiwal edukacyjno - promocyjny "Pasieka"

 

Więcej…

 

Usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Więcej…

 

Ogłoszenie

Wykaz części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce przeznaczonej do sprzedaży. (otwórz>>)

 

KONKURS

 

Więcej…

 

Inspekcja Weterynaryjna

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI W LUBLINIE

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI (OTWÓRZ>>)

 

Spotkanie informacyjne

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach projektów grantowych (21.05.2018 - 08.06.2018) w zakresie przedsięwzięć:

 • Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo – oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
 • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja - organizacja zajęć / warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej.
 • Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR
 • wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
 • Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:

Więcej…

 

Zasady stosowania środków ochrony roślin

 

Komunkat Nadleśnictwa

Informacja dotycząca zabiegu chemicznego na terenie kompleksu Lasów Państwowych w Krzu.

W dniach od 26 kwietnia do 31 maja obowiązuje zakaz wstępu na terenie objętym zabiegiem.

Więcej…

 

Restart II program rozwijający przedsiębiorczość

 

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

 

Więcej…

 

Strona 1 z 3

Odnawialne źródła energii

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates