• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Budowa pomnika

W 65 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 60 rocznicę akcji "Burza" i rozpoczęcia Powstania Warszawskiego zainicjowano w Bełżycach budowę pomnika czynu niepodległościowego w hołdzie polskim żołnierzom walczących na wszystkich frontach II wojny światowej oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" a także osobom cywilnym walczącym w latach okupacji i po jej zakończeniu w rejonach Bełżyc. Miejscem, w którym ma znajdować się obiekt - zaakceptowanym przez władze Bełżyc oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - jest zbieg ulic Kazimierskiej i dr Władysława Grażewicza. Zaproponowano, by plac, funkcjonujący bez formalnego określenia, w imieniu Stowarzyszenia Klubu Oficerów Rezerwy 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Podolu oraz akceptacji Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, nazywał się Placem Powstańców Warszawy 1944. Prace nad pomnikiem rozpoczęto 25.09.2004 roku zaś poświęcenie i wbudowanie kamienia węgielnego dokonano 2.10.2004 roku przy czynnym udziale Księdza Prałata Czesława Przecha. Projektantem i wykonawcą pomnika jest Witold Marcewicz. Przygotowano treść napisu, jaki ostatecznie ma znajdować się na pomniku. Brzmi on następująco:

"Nie umiera,
kto żyje w pamięci narodu."


W HOŁDZIE

POLSKIM ŻOŁNIERZOM
WALCZĄCYM NA WSZYSTKICH FRONTACH
II WOJNY ŚWIATOWEJ

ORAZ ŻOŁNIERZOM
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO,
ARMII KRAJOWEJ,
BATALIONÓW CHŁOPSKICH,
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH,
ZRZESZENIA "WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ"

A TAKŻE OSOBOM CYWILNYM

WALCZĄCYM W LATACH OKUPACJI
I PÓŹNIEJSZEGO ZNIEWOLENIA
W REJONIE BEŁŻYC
O POLSKĘ WOLNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

 

W 60 rocznicę akcji "BURZA"
Społeczeństwo Bełżyc i okolic

 

Pomnik jest stawiany ze zbiórek mieszkańców naszej Gminy. W budowę pomnika, oprócz Towarzystwa Regionalnego Bełżyc, włączyły się również organizacje kombatanckie, Podczas Sesji Plenarnej Towarzystwa 5.12.2004 wystąpił Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie pod dyrekcją mgr St. Leszczyńskiego. Z popisem wokalnym wystąpiła solistka teatrów muzycznych Pani Agata Marcewicz-Szymańska. Całkowity dochód z koncertu był przeznaczony na pomnik w Bełżycach.

Finał pracy oraz wynik zaangażowania członków Komitetu Budowy Pomnika nastąpi 29.05.2005 r. kiedy zostanie odsłonięty monument, jak też uroczyście wyeksponowana oficjalna nazwa placu. W tym dniu nie zabraknie bełżyckich kombatantów oraz ich kolegów z okolicznych miejscowości, gdyż jest to ich święto. Wśród zaproszonych gości, którzy mogą uświetnić odsłonięcie pomnika będą: Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Jerzy Sułek - Prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, Jan Turski - Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kombatantów i Wojsko będą reprezentować prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn - Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy A. K. w Lublinie, płk Zbigniew Boczkowski - Prezes Zarządu Okręgu Wschodniego WiN Lublin, płk Marek Jagodziński - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, Dowódca Garnizonu Lublin, płk dyplomowany Czesław Ponieważ - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie, dr Bohdan Szucki - Prezes Zarządu Głównego Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie. Zaproszeni są również: Lech Kaczyński - prezydent Warszawy, Andrzej Kurowski - Wojewoda Lubelski, Henryk Makarewicz - Marszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej Pruszkowski - prezydent Miasta Lublina, Zdzisław Podkański - Prezes Wojewódzkiego Komitetu PSL w Lublinie. Środowisko naukowe reprezentować najprawdopodobniej będzie prof. dr hab. Marian Harasimiuk - rektor UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Zdzisław Targoński - rektor AR w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Wilk - rektor KUL. Nie zabraknie także księży z tutejszej parafii na czele z Prałatem Czesławem Przechem - Dziekanem dekanatu bełżyckiego, dyrektorów miejscowych szkół i zakładów pracy. Poniżej podajemy program przedsięwzięcia zapraszając do wzięcia udziału w uroczystościach. Przewidziany jest przemarsz pod pomnik oraz msza św. Oprawę uroczystości będzie stanowił wojskowy ceremoniał rozpoczęty Apelem Poległych i salwą honorową. Organizatorzy po uroczystościach zapraszają wszystkich na grochówkę, która będzie serwowana przez kuchnie polową po drugiej stronie Placu, koło akwenu wodnego.

 

Urszula Węgiel
 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates