• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholi i członków ich rodzin funkcjonujący w Bełżycach ul. Fabryczna 2b będzie zamknięty do odwołania.

 

Informacja

Komunikat Prezesa SKO z dnia 11.03.2020r. (otwórz>>)

 

Informacja

 

Polecenie Wojewody Lubelskiego z dn. 14.03.2020r. dot. pomocy osobom bezdomnym.

(otwórz>>)

Pismo w sprawie SARS-COV-2 (otwórz>>)

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 14 MARCA 2020 R. (otwórz>>)

 

Komunikat dotyczący opłat

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i zbliżający się termin płatności podatków przypadający na 15.03.2020r. i innych opłat względem gminy np: opłata za wodę, śmieci  zwracam się z prośbą o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aby ograniczyć osobiste stawiennictwo w urzędzie i u sołtysa. Informuję o możliwości zapłaty podatku przez najbliższą rodzinę, pozwalają na to przepisy Ordynacji podatkowej. W treści przelewu należy wpisać: dane podatnika oraz numer decyzji podatkowej.

Burmistrz Bełżyc

KONTA BANKOWE
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:
21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Opłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy,
który nie uległ zmianie:
47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

 

Zawieszenie udzielania osobistych porad prawnych

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html), uprzejmie informuję o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 31 marca 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej…

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej…

 

Uwaga - placówki oświatowe

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Bełżyce

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce, zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną związaną z koronawirusem (COVID-19) podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć – dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy Bełżyce od dnia 11.03.2020 r. (środa) do 13.03.2020 r. (piątek). Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Proszę o zachowanie spokoju i podstawowych zasad higieny zalecanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

Burmistrz Bełżyc
/-/
Ireneusz Łucka

 

Inwestycje

Trwają prace przy przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2236L, 2238L na terenie Gminy Bełżyce (droga na Chmielnik).
Aktualnie położono warstwę asfaltu.
Termin realizacji: 2020

Galeria zdjęć

 

Inwestycje

Rozpoczęto prace przy przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2423L na odcinku Bełżyce - Krężnica Okrągła (od cmentarza do ronda).
Usuwane są drzewa z wycinki w pasie drogowym.
Przygotowywane jest podłoże pod ciąg pieszo - rowerowy.
Okres realizacji: 2020 - 2022

Galeria zdjęć

 

Komunikat

Przedstawiamy informację Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa oraz ryzyka zarażenia koronawirusem, które dostępne pod poniższymi linkami:


https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-zdrowia-who

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Gmina Bełżyce informuje, iż w związku z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020 r finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Więcej…

 

Wyniki konkursu w ramach programu "Europa dla obywateli" – Partnerstwo miast

 

Z przyjemnością informujemy, ze Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Europa dla obywateli" na Działanie 2.1. Partnerstwo miast.

Więcej…

 

UWAGA !!!

KONTA BANKOWE

UWAGA !!! Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/Bełżyce

Jednocześnie informujemy, że należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy, który nie uległ zmianie:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Informujemy, że w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/ Bełżyce,
ul. Lubelska 64 w kasie banku można dokonywać wpłat gotówkowych z tytułu wszystkich opłat i podatków bez prowizji.

 

Konkurs „KSIĄŻKA ROKU 2019”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XIII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych

Więcej…

 

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

 

Więcej…

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Bełżyc w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Bełżyc ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Informacja

Informujemy, że na cmentarzu parafialnym w Bełżycach, Gmina zakończyła remont mogiły żołnierzy AK Stanisława Miśkiewicza ps. ,,Chińczyk” i Mariana Czuryłowskiego ps. ,,Grusza”. Remont finansowany jest z funduszy własnych Gminy oraz  środków pochodzących z budżetu państwa otrzymanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nazwie ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Kwota dotacji  wyniosła 10 000,00 zł.

Przedmiotowa mogiła jest grobem wojennym. Spoczywają w niej Stanisław Miśkiewicz komendant  Rejonu Armii Krajowej w Bełżycach, rozstrzelany w publicznej egzekucji w dniu 9 czerwca 1944 r., miejsce to jest obecnie upamiętnione pomnikiem Matki Boskiej przy ul. Rynek w Bełżycach oraz plutonowy Marian Czuryłowski, który zginął 24 lipca 1944 r. w miejscowości Wzgórze w Gminie Bełżyce.

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”


 

 

Szkolenie „Nowe druki ofert w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, konkurs ofert na 2020 rok”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich na szkolenie „Nowe druki ofert w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, konkurs ofert na 2020 rok”.

Więcej…

 

Uwaga! Ogłoszenie w sprawie rejestracji pojazdów i praw jazdy w dniu 11 grudnia

W związku z koniecznością wykonania prac serwisowych w systemie Pojazd/Kierowca uprzejmie informujemy, że w dniu 11 grudnia br. nie będzie prowadzona obsługa interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i praw jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublinie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Strona 7 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 116 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama