• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 

KONKURS 8. RAJD ZAPORY 2020

 

Więcej…

 

KORONAWIRUS

 

IV Powiatowa Konferencja Szkolnictwa Specjalnego.

 

Wyniki konkursu w ramach programu "Europa dla obywateli" – Partnerstwo miast

 

Z przyjemnością informujemy, ze Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Europa dla obywateli" na Działanie 2.1. Partnerstwo miast.

Więcej…

 

Mistrzostwa Powiatu Lubelskiego w Piłkę Siatkową

 

Zaproszenie do udziału w organizacji konkursu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego

Więcej…

 

ORLEN dla Strażaków

 

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Więcej…

 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

 

Więcej…

 

UWAGA !!!

KONTA BANKOWE

UWAGA !!! Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/Bełżyce

Jednocześnie informujemy, że należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy, który nie uległ zmianie:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Informujemy, że w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/ Bełżyce,
ul. Lubelska 64 w kasie banku można dokonywać wpłat gotówkowych z tytułu wszystkich opłat i podatków bez prowizji.

 

Konkurs „KSIĄŻKA ROKU 2019”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XIII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych

Więcej…

 

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

 

Więcej…

 

Spotkanie informacyjne dotyczące pożyczek unijnych.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 stycznia br. o godz. 11.00 w biurze LGD "Kraina wokół Lublina" ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad uzyskania i rozliczania pożyczek unijnych- "Pożyczki małej oraz Pożyczki dużej". W ramach produktu " Pożyczka mała oraz Pożyczka duża", finansowane mogą być inwestycje realizowane na terenie województwa lubelskiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego). Osoby zainteresowane  udziałem w spotkaniu prosimy o zapisy telefoniczne tel. 81 532 30 65 lub 81 534 45 28. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia oraz wniosek o udzielenie pożyczki  wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie www.krainawokollublina.pl (zakładka "pożyczki") oraz http://www.marr.com.p

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Bełżyc w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Bełżyc ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Grypa ptaków (AI)

O grypie ptaków: Grypa ptaków (AI - Avian  influenza), d. pomór drobiu (FP - Fowl plaque), należy do chorób  zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa  drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Więcej…

 

Spotkanie informacyjne

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. (otwórz>>)

 

Informacja

Informujemy, że na cmentarzu parafialnym w Bełżycach, Gmina zakończyła remont mogiły żołnierzy AK Stanisława Miśkiewicza ps. ,,Chińczyk” i Mariana Czuryłowskiego ps. ,,Grusza”. Remont finansowany jest z funduszy własnych Gminy oraz  środków pochodzących z budżetu państwa otrzymanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nazwie ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Kwota dotacji  wyniosła 10 000,00 zł.

Przedmiotowa mogiła jest grobem wojennym. Spoczywają w niej Stanisław Miśkiewicz komendant  Rejonu Armii Krajowej w Bełżycach, rozstrzelany w publicznej egzekucji w dniu 9 czerwca 1944 r., miejsce to jest obecnie upamiętnione pomnikiem Matki Boskiej przy ul. Rynek w Bełżycach oraz plutonowy Marian Czuryłowski, który zginął 24 lipca 1944 r. w miejscowości Wzgórze w Gminie Bełżyce.

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”


 

 

Szkolenie „Nowe druki ofert w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, konkurs ofert na 2020 rok”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich na szkolenie „Nowe druki ofert w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, konkurs ofert na 2020 rok”.

Więcej…

 

Strona 7 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 338 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates