• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Inwestycje

Rozpoczęto prace przy przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2423L na odcinku Bełżyce - Krężnica Okrągła (od cmentarza do ronda).
Usuwane są drzewa z wycinki w pasie drogowym.
Przygotowywane jest podłoże pod ciąg pieszo - rowerowy.
Okres realizacji: 2020 - 2022

Galeria zdjęć

 

Komunikat

Przedstawiamy informację Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa oraz ryzyka zarażenia koronawirusem, które dostępne pod poniższymi linkami:


https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-zdrowia-who

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Gmina Bełżyce informuje, iż w związku z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020 r finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Więcej…

 

Wyniki konkursu w ramach programu "Europa dla obywateli" – Partnerstwo miast

 

Z przyjemnością informujemy, ze Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Europa dla obywateli" na Działanie 2.1. Partnerstwo miast.

Więcej…

 

UWAGA !!!

KONTA BANKOWE

UWAGA !!! Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/Bełżyce

Jednocześnie informujemy, że należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy, który nie uległ zmianie:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Informujemy, że w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/ Bełżyce,
ul. Lubelska 64 w kasie banku można dokonywać wpłat gotówkowych z tytułu wszystkich opłat i podatków bez prowizji.

 

Konkurs „KSIĄŻKA ROKU 2019”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XIII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych

Więcej…

 

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

 

Więcej…

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Bełżyc w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Bełżyc ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Informacja

Informujemy, że na cmentarzu parafialnym w Bełżycach, Gmina zakończyła remont mogiły żołnierzy AK Stanisława Miśkiewicza ps. ,,Chińczyk” i Mariana Czuryłowskiego ps. ,,Grusza”. Remont finansowany jest z funduszy własnych Gminy oraz  środków pochodzących z budżetu państwa otrzymanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nazwie ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Kwota dotacji  wyniosła 10 000,00 zł.

Przedmiotowa mogiła jest grobem wojennym. Spoczywają w niej Stanisław Miśkiewicz komendant  Rejonu Armii Krajowej w Bełżycach, rozstrzelany w publicznej egzekucji w dniu 9 czerwca 1944 r., miejsce to jest obecnie upamiętnione pomnikiem Matki Boskiej przy ul. Rynek w Bełżycach oraz plutonowy Marian Czuryłowski, który zginął 24 lipca 1944 r. w miejscowości Wzgórze w Gminie Bełżyce.

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”


 

 

Szkolenie „Nowe druki ofert w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, konkurs ofert na 2020 rok”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich na szkolenie „Nowe druki ofert w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, konkurs ofert na 2020 rok”.

Więcej…

 

Uwaga! Ogłoszenie w sprawie rejestracji pojazdów i praw jazdy w dniu 11 grudnia

W związku z koniecznością wykonania prac serwisowych w systemie Pojazd/Kierowca uprzejmie informujemy, że w dniu 11 grudnia br. nie będzie prowadzona obsługa interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i praw jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublinie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

Podziękowania

Gospodarze oraz Organizatorzy tegorocznych Mistrzostw Polski w 10 Tańcach składają serdeczne podziękowania za wspaniałą współpracę oraz okazane wsparcie Sponsorom i Partnerom wydarzenia:

Więcej…

 

Przedsiębiorco pamiętaj o Rejestrze BDO. Pozostał miesiąc do końca rejestracji

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym odpady lub wprowadzasz na terytorium Polski produkty w opakowaniach musisz pamiętać o obowiązkowej rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Czas na rejestrację w systemie firmy mają do końca 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą nowe przepisy regulujące gospodarkę odpadami w firmach. Przedsiębiorcy mają czas do końca roku, aby złożyć stosowne deklaracje i zarejestrować się w systemie, ponieważ od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Więcej informacji na stronie www.bdo.mos.gov.pl

 

Spotkanie dot. konkursu FIO 2020 dla organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i fundacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020.

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu FIO 2020 w dniu 11.12.2019 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych uprawnionych do ubiegania się o dotację na projekty społeczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2-4.

Więcej…

 

Informacja

Informujemy, że na cmentarzu parafialnym w Bełżycach, Gmina przeprowadza remont mogiły żołnierzy AK Stanisława Miśkiewicza ps. ,,Chińczyk” i Mariana Czuryłowskiego ps. ,,Grusza”. Remont finansowany jest z funduszy  własnych Gminy oraz  środków pochodzących z budżetu państwa otrzymanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego    o nazwie ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Kwota dotacji  wyniosła 10 000,00 zł.

Przedmiotowa mogiła jest grobem wojennym. Spoczywają w niej Stanisław Miśkiewicz komendant  Rejonu Armii Krajowej w Bełżycach, rozstrzelany w publicznej egzekucji w dniu 9 czerwca 1944 r., miejsce to jest obecnie upamiętnione pomnikiem Matki Boskiej przy ul. Rynek w Bełżycach oraz plutonowy Marian Czuryłowski, który zginął 24 lipca 1944 r. w miejscowości Wzgórze w Gminie Bełżyce.

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”

 

Konsultacje społeczne

Protokół sporządzony w dniu 18 listopada 2019 roku z konsultacji społecznych dotyczących "Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2019r., poz 688, z późn.zm.) na rok 2020". (otwórz>>)

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Bełżyc ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Strona 7 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates