• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 721
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3013
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1599
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1361
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2151
6 Wpis do rejestru wyborców 2187
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2404
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2021
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2291
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2213
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2862
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2098
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3245
14 Zmiana imienia lub nazwiska 752
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 742
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2616
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2042
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1992
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 686
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2045

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 192 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates