• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo - Wschodniej

Numer umowy o powierzenie grantu: 11/8/2019

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Nazwa projektu grantowego: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”

Nazwa mikroprojektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Bełżyce”

Wydatki kwalifikowalne: 55 960,00 zł

Przyznana kwota grantu: 55 960,00 zł

Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Bełżyce? Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Bełżyce w ramach mikroprojektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Bełżyce”.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie www.belzyce.pl (obowiązkowy wydruk w kolorze) oraz w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, pokój nr 26.

 

Mieszkaniec gminy może zostać przeszkolony z dwóch wybranych przez siebie modułów:

 

„Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych
z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

„Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje
i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami, dedykowanymi forami wymiany informacji biznesowych Ponadto nauczą się jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), korzystać z elektronicznego konta bankowego, jak dokonywać e-płatności, robić zakupy, rezerwować podróże.

Rodzic w Internecie” przeznaczony jest dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz adekwatnego reagowania na sytuacje zagrożenia. Dzięki tym materiałom każdy rodzic lub prawny opiekun pozna wartościowe
i pochodzące z legalnych źródeł treści dla dziecka, dzięki którym będzie mógł pozytywnie sterować poszukiwaniami i rozwojem zainteresowań młodego pokolenia. Zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci (pozna jakie konsekwencje niesie ze sobą HATE, TROLLING, kradzież treści). Jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać
z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

„Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Dodatkowe informacje otrzymasz w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, pokój nr 26 (p. J. Sidorowicz, p. M. Wojtachnio), lub pod numerem telefonu 81 517-25-79.

 

Regulamin rekrutacji uczestnictwa w mikroprojekcie (otwórz>>)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (otwórz>>)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - DEKLARACJA UCZESTNICTWA (otwórz>>)

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO ORAZ PERSONELU PROJEKTU BENEFICJENTA (otwórz>>)

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO (otwórz>>)

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  (otwórz>>)

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates