• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Projekt „Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” otrzyma dofinansowanie ze środków UE

Projekt pn.:„Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” złożony w 2017 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w dniu 13 listopada 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CCCXV/6208/2018 został wybrany do dofinansowania.

Projekt znalazł się na pozycji 3 w liście rankingowej uzyskując wynik oceny merytorycznej 86,00 punktów, przy czym projekt znajdujący się na liście pod pozycją 1 otrzymał 89 punktów.

Całkowita wartość projektu to 7 875 499,34 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 6 082 702,72 zł, kwota przyznanego dofinansowania 5 442 418,23 zł.

Zakres projektu obejmuje:

 • remont i modernizację bazy sportowej i obiektów rekreacyjnych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach, w skład którego wchodzą: roboty budowlane w pawilonie sportowym, wyposażenie siłowni, montaż oświetlenia LED, instalacja elektryczna, remont boiska wraz z bieżnią, remont ogrodzenia, remont dróg wewnętrznych, remont placów i chodników, montaż OZE (panele solarne), instalacje sanitarne,
 • rewitalizację parku miejskiego i pierzei rynkowej: budowę placu z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowych punktów wystawienniczych, organizację uroczystości sezonowych (kiermaszy, koncertów, wystaw), budowę ścieżek oraz elementów małej architektury (ławki, siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe na placu zabaw, tablice regulaminowe), zakup sceny przenośnej oraz instalacji wystawienniczych zewnętrznych, wykonanie energooszczędnego oświetlenia parkowego i instalacji iluminacji roślin, utworzenie 17 stanowisk postojowych,wykonanie trawników i nasadzeń.
park8park7park6
park5park4park3
park2park17park15
park14park13park12
park112park11park 1
AutoSave_park20AutoSave_park19AutoSave_park18
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 144 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates