• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Ustanowienie służebności gruntowej

NAZWA SPRAWY:
Ustanowienie służebności gruntowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Małgorzata Czerniec tel. (081) 517 28 91 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rodzaje służebności:

 1. Gruntowa
 2. Osobista
 3. Przesyłu

Służebność gruntowa, osobista - ustanawia się na wniosek strony na działkach będących własnością Gminy Bełżyce, które nie są drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z dnia ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ).

Służebność przesyłu -  ustanawia się na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego ( czyli takiego który prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem urządzeń przesyłowych.)

 

Wniosek załatwiany jest poprzez przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności, którą podejmuje Rada Miejska w Bełżycach.

Po podjęciu Uchwały dokonywana jest wycena prawa służebności, sporządzany protokół uzgodnień, ustalany termin zawarcia umowy ustanowienia służebności w formie aktu notarialnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o ustanowienie służebności
 2. kopia z mapy zasadniczej z dokładnym zaznaczeniem długości i szerokości w metrach przebiegu służebności ( wraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej, przez którą miałaby przebiegać służebność oraz z oznaczeniem numerów i granic działki ewidencyjnej wnioskodawcy).
 3. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz, której ma być ustanowiona służebność.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym, ustalany indywidualnie w zależności od czasu wykonania wyceny wartości rynkowej służebności przez rzeczoznawcę majątkowego lub jej wspólnego ustalenia przez strony.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje

DO POBRANIA:

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej (otwórz>>)

Wnoszę o ustanowienie służebności przesyłu (otwórz>>)

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2015 poz. 1774 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( tj. Dz. U. 2016 poz. 380 ze zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W toku postępowania wnioskodawca może być poproszony o dostarczenie innych dokumentów lub uaktualnienie istniejących.
 • Jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie do wniosku pisemnego, oryginalnego, opłaconego ( opłata skarbowa 17,00 zł) pełnomocnictwa.
 • Z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia na rzecz gminy wynagrodzenia ustalonego na podstawie wyceny powiększonego o podatek VAT .
 • Wnioskodawca ponosi koszty wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania.
 • Sprawę kończy umowa w formie aktu notarialnego ( koszty z tytułu zawarcia ponosi wnioskodawca).

 

 

 

 

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 842 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates