• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wniosek o wydanie opinii - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

NAZWA SPRAWY:

Wniosek o wydanie opinii - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 21

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Piotr Brewczak, tel. (81) 516-27-41

Do niniejszego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wymagane załączniki:
 • Kompletna – uprawomocniona dokumentacja techniczna planowanych robót – do wglądu.
 • 3 egzemplarze podkładu geodezyjnego w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcie pasa drogowego.
 • z 1 egzemplarz (kserokopia) pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia
 • Zatwierdzony PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego lub sposób zabezpieczenia robót
 • HARMONOGRAM ROBÓT umożliwiający ich wykonanie we właściwym terminie.
 • Inne załączniki.
 • Decyzję na zajęcie pasa drogowego otrzymuje osoba będąca przedstawicielem wnioskodawcy lub osoba która posiada upoważnienie od INWESTORA do odbioru decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

DO POBRANIA:

Wzór wniosku ( otwórz>> )

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 128 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates