• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

NAZWA SPRAWY:
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy UM Bełżyce – pok nr 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Agnieszka Tarkowska, tel. (81) 516-27-66

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załączonymi fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 30 dni

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

DO POBRANIA:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (otwórz>>)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (otwórz>>)

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawy
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 952 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates