• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zaświadczenie w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

NAZWA SPRAWY:
Zaświadczenie w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego – I piętro, pok. nr 16

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta, Małgorzata Obel, Iwona Bednarczyk tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych.
 • Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (ORD-M).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

OPŁATY:
Skarbowa w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Miasta – 21 zł

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje

DO POBRANIA:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych ( otwórz )
 • Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej. ( otwórz )

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.)
 • Ustaw z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 199 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates