• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Ulga żołnierska

NAZWA SPRAWY:
Ulga żołnierska

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego- I piętro, pok. nr 03, 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta Małgorzata Obel Iwona Bednarczyk tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzja w sprawie przyznania ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udzielenie ulgi.
  2. Zaświadczenie z jednostki wojskowej stwierdzające, od kiedy i do kiedy jest pełniona zasadnicza służba wojskowa przez rolnika lub członka jego rodziny.
  3. W przypadku odbywania służby wojskowej przez członka rodziny /syna/ - dokument stwierdzający pracę w tym gospodarstwie np.: zaświadczenie KRUS.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Wydanie decyzji w ciągu 30 dni, a w sprawach wymagających przeprowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące.

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
Przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tut. Urzędu.

DO POBRANIA:
Wniosek o udzielenie ulgi ( otwórz )

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

INNE INFORMACJE:
Ulga żołnierska: Podatnikom podatku rolnego przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych przysługuje ulga:

  1. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, którzy bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowali w tych gospodarstwach, zamieszkiwali i nie osiągali przychodów z innych źródeł.
  2. Osobom, którzy zastępczo spełniają obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej.

Ulga przysługuje na wniosek podatnika.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 115 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates