• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Planowanie przestrzenne

Nazwa procesu:
Planowanie przestrzenne

Cel procesu:

Właściciel procesu:
Mieczysław Tomaszewski

Zakres działań w procesie:

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

 • Uchwała Nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Bełżyce.
 • Uchwała Nr XVI/133/2003 z dnia 29 października 2003 r Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce.
 • Uchwała Nr XVI/149/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce.
 • Uchwała Nr XLIV/364/2006 z dnia 30 kwietnia 2006 r Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce - I etap.
 • Uchwała XLVI/379/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce – I etap.
 • Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce.
 • Uchwała Nr XIV/93/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Bełżyce.
 • Uchwała Nr XL/253/09 z dnia 25 lutego 2009 r. Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy ks.bpa Wilczyńskiego.
 • Uchwała nr LVI/372/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla gminy Bełżyce na lata 2010-2013”

Wymagania prawne:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz.U. Nr 162/2003 poz.1568 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz.2663 z 2004 r.)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • sporządzenie lub zmiana planu
 • wypis i wyrys z planu
 • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości

Karta usług ( otwórz )

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 307 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates