• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości

NAZWA SPRAWY:
Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Krzysztof Chmielewski tel. (081) 517 28 91 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. podanie właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych działki,
  2. Załączniki:
   • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
   • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
   • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki,
   • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
   • wykaz zmian gruntowych,
   • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
   • mapa z projektem podziału.
  3. Geodezyjny operat podziału sporządzony przez geodetę uprawnionego przyjęty uprzednio do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zawierający m. in.:

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Burmistrz Bełżyc wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni..

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. T. Zana 38C, 20-810 Lublin za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:
Wzór wniosku w sprawie zatwierdzenia podziału działki. ( otwórz>> )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 92 – 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. Nr 40 poz. 230 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz. 230

INFORMACJE DODATKOWE:
Opłaty związane ze sporządzeniem dokumentacji podziałowej przez geodetę ponosi wnioskodawca.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 203 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates