• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rozgraniczenie nieruchomości

NAZWA SPRAWY:
Rozgraniczenie nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Krzysztof Chmielewski tel. (081) 517 28 91 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji o rozgraniczeniu działek.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych działki,
 2. Załączniki: dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Burmistrz Bełżyc wydaje decyzję w sprawie rozgraniczenia działek w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku dokumentacji wykonanej przez geodetę uprawnionego. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

ODWOŁANIE:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. T. Zana 38C, 20-810 Lublin za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji stronie. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

DO POBRANIA:
Wzór wniosku w sprawie zatwierdzenia podziału działki.( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241
 • Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 roku Nr 45, poz. 453)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz. 230

INFORMACJE DODATKOWE:
Opłaty związane z wykonaniem rozgraniczenia przez geodetę ponosi wnioskodawca.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates