• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

NAZWA SPRAWY:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Wójtowicz, Nr telefonu (0-81) 516-27-48

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:

 • pominięcia wyborcy w rejestrze;
 • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania;
 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
 • ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 • do wglądu: dowód osobisty

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:

DO POBRANIA:
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (otwórz>>)

ODWOŁANIE:

Odwołanie na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców, można wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc, do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, bądź za pośrednictwem poczty.

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dnia (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.) .

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates