• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wpis do rejestru wyborców

NAZWA SPRAWY:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Wójtowicz, Nr telefonu (0-81) 516-27-48

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wyborcy, którzy mogą by wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:

 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy;
 • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (do pobrania ze strony internetowej: )
 • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:

Odwołanie na decyzje przysługuje w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc, do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach pok. 1,bądź za pośrednictwem poczty.

DO POBRANIA:
Wniosek o wpisanie (otwórz>>)

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941) .

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 105 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates