• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

NAZWA SPRAWY:
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Wójtowicz, Nr telefonu (0-81) 516-27-48

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wymeldowanie może być dokonane wyłącznie osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego dokonuje się na formularzu E 4 dla każdej osoby oddzielnie.
 • Dowód osobisty.
 • Paszport (dotyczy obywateli polskich zamieszkałych za granicą).
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli wymeldowanie jego dotyczy).

 

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
Brak

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999).

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates