• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zmiana imienia lub nazwiska

NAZWA SPRAWY:
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
osobiście z wymaganymi dokumentami

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o zmianę imienia i nazwiska,
 • oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na rozciągnięcie zmiany nazwiska (imienia) na dziecko – formularz oświadczenia do pobrania,
 • gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest jego zgoda w formie oświadczenia – formularz oświadczenia do pobrania.
 • dowód osobisty (do wglądu).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 2 tygodni – jeżeli nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

OPŁATY:
za wydaną decyzję – opłata skarbowa 37,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
odwołanie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bełżycach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

DO POBRANIA:

Wniosek o zmianę imienia/ nazwiska (otwórz>>)

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 10)

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates