• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

NAZWA SPRAWY:
OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Obydwoje rodzice osobiście z wymaganymi dokumentami składają oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem usc, jednocześnie dokonują wyboru nazwiska dziecka. Uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, lub gdy takie domniemanie zostało sądownie zaprzeczone (wynika to z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).

WYMAGANE DOKUMENTY***:

 • dowody osobiste rodziców /do wglądu/
 • w przypadku rodziców małoletnich - postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na uznanie dziecka /do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich/.

***Jeżeli dziecko urodziło się poza terenem gminy Bełżyce to do załatwienia sprawy wymagane jest aby akt urodzenia dziecka był wprowadzony do rejestru stanu cywilnego – można to ustalić telefonicznie (nr powyżej).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
opis

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.) ,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r., poz.788 z późn.zm/.

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates