• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

NAZWA SPRAWY:
WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
o dokumenty stanu cywilnego (odpisy i wypisy aktów, fotokopie aktów, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, zaświadczenie o przyjętych sakramentach) może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz osoba która wykaże interes prawny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia (do pobrania ze strony internetowej: )
 • do wglądu: dowód osobisty
 • dokumenty potwierdzające interes prawny.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 7 dni – jeżeli akt znajduje się w tut. USC lub jest wprowadzony do rejestru stanu cywilnego, do 14 dni jeżeli akt znajduje się w innym USC.

OPŁATY:
za skrócony odpis aktu – opłata skarbowa 22,00 zł, za zupełny odpis aktu – opłata skarbowa 33,00 zł, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych ... – 24,00 zł, za wypis – 26 zł, zwolnione z opłaty są zaświadczenia na potrzeby ZUS, KRUS, placówek światowych, opieki społecznej, wojska, do wyrobienia dokumentów tożsamości, spraw kombatanckich, itp. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

DO POBRANIA:
Wniosek o wydanie aktu ( otwórz>> )

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates