• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

NAZWA SPRAWY:
ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
osobiście zainteresowany z wymaganymi dokumentami

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego.
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginiecie ksiąg.
 • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają by stwierdzone w odtworzonym akcie.
 • zaświadczenie z USC Warszawa – Śródmieście i Łódż–Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami Polski
 • dowód osobisty (do wglądu)

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

do 1 miesiąca

OPŁATY:
za wydanie odpisu zupełnego aktu – opłata skarbowa - 39,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl)

ODWOŁANIE:
brak

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates