• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

NAZWA SPRAWY:
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Osoba której akt dotyczy lub osoba posiadająca interes prawny musi zgłosić się osobiście  w dowolnym USC z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą to musi wskazać pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju. Osoby zamieszkałe za granicą mogą skorzystać z pośrednictwa konsula.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego
 • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub wielojęzyczny odpis aktu sc,

UWAGA: Ze względu na różnorodność dokumentów wystawianych za granicą należy skontaktować się z usc, ponieważ mogą być wymagane dodatkowe dokumenty lub oświadczenia.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 2 tygodni

OPŁATY:
za odpis zupełny aktu po transkrypcji – opłata skarbowa 50,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

DO POBRANIA:
Wniosek o wpisanie aktu do polskich ksiąg ( otwórz>> )

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates