• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

NAZWA SPRAWY:
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
w celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba rozwiedziona powinna złożyć oświadczenie przed upływem trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku Sądu o rozwiązaniu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dowód osobisty,
 • wyrok sądu o rozwodzie  (gdy związek małżeński zawarty był poza terenem Gminy Bełżyce, a akt nie jest wprowadzony do rejestru usc – można to sprawdzić telefonicznie pod nr jak wyżej, )

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
za przyjęcie oświadczenia – opłata skarbowa 11,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.)

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates