• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

NAZWA SPRAWY:
ZAŚWIADCZENIE O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Osobiście z wymaganymi dokumentami w dowolnym USC. Zaświadczenie ważne jest sześć miesięcy od daty sporządzenia. Duchowny w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa wyznaniowego ma obowiązek doręczyć do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie, stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY***:

- dowody osobiste,

*** jeżeli osoby są urodzone poza terenem gminy Bełżyce to należy tydzień wcześniej telefonicznie skontaktować się z USC (nr powyżej) w celu wprowadzenia aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
84 zł w kasie Urzędu lub na konto. Jeżeli ślub będzie zawierany poza terenem gminy Bełżyce to opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu do którego administracyjnie należy miejsce ślubu.

ODWOŁANIE:
wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy

PODSTAWY PRAWNE:

ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates