• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Sporządzenie aktu małżenstwa zawartego przed duchownym

NAZWA SPRAWY:
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
odebranie odpisu aktu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:
Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa konkordatowego zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa przed duchownym.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do dwóch dni od daty doręczenia do usc zaświadczeń przez duchownego.

OPŁATY:
jeden odpis aktu małżeństwa – bez opłat, każdy następny odpis – opłata 22 zł opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej z powodu nadesłania dokumentów po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,
 • art. 10 i art.1 §2 i 3 , art. 8, art. 9, art. 10- 15 Konkordatu między Stolic Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 roku /Dz.U. z 1998r., Nr 51, poz.319/.

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates