• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zawarcie związku małżeńskiego

NAZWA SPRAWY:
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO /przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w lokalu USC lub poza lokalem USC/

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
ustalenie daty ślubu, sporządzenie zapewnień do ślubu, przyjęcie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński w lokalu USC lub poza nim, wydanie 1 egz. odpisu aktu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:***
1). w przypadku obywateli polskich
- dowody osobiste do wglądu
2) w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sadu Rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenie o zdolności prawnej,
- paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo

- jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim to należy zapewnić tłumacza

w przypadku chęci zawarcia małżeństwa poza lokalem USC, miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników ceremonii – stwierdza to kierownik USC po oględzinach tego  miejsca.

*** jeżeli osoby są urodzone poza terenem gminy Bełżyce to należy wcześniej telefonicznie skontaktować się z USC (nr powyżej) w celu wprowadzenia aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
termin oczekiwania na złożenie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński wynosi miesiąc od złożenia kompletu dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego

OPŁATY:
- za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa - 84,00 zł, za ślub poza lokalem USC – 1000 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz.u. poz. 1741, z późn. zm.) ,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r., poz.788 z późn.zm/.

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 114 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates