• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zgłoszenie urodzenia dziecka

NAZWA SPRAWY:
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia, w przypadku dziecka martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu trzech dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani rodzice lub ustanowiony przez nich pełnomocnik. W przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa do zapisania dziecka wystarczy obecność jednego z rodziców. W przypadku dziecka urodzonego przez pannę, rozwódkę, wdowę, gdy dziecko zamierza uznać ojciec – muszą zgłosić się obydwoje rodzice. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się jeden odpis skrócony aktu urodzenia bez opłat skarbowych. Dziecko zostaje zameldowane i nadaje mu się jednocześnie numer PESEL.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– dowody osobiste /do wglądu/

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
pierwszy odpis wydawany jest bez opłat, każdy następny odpis – opłata 22 zł. opłatę skarbową należy uiścić w kasie urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r., poz.788 z późn.zm/.

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.

html http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates