• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Urząd Stanu Cywilnego

 

Nazwa procesu:
Obsługa spraw cywilnych

Cel procesu:

Właściciel procesu:
Anna Chomicka – kierownik USC

Zakres działań w procesie:

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • wydawanie decyzji z zakresu usc
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
 • zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
 • przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • oświadczenie o uznaniu dziecka
 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
 • wysyłanie zawiadomień do innych gmin o sporządzonych aktach i zmianach
 • sporządzanie statystyki do GUS
 • sprządzanie przypisków do aktów

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

Wymagania prawne:

 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1414)
 • ustawa z dnia 29 wrzenia 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j.Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 z późn.zm/,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ Dz.U. z 1964r.,Nr 9, poz.59 z późn.zm/
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską /Dz.U. z 1998r., Nr 51, poz.319/.
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • Sporządzone akty sc
 • Wnioski o wydanie odpisów
 • Decyzje z zakresu usc.
 • Sporządzone ankiety statystyczne

 

Karta usług ( otwórz )

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 205 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates