• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Ewidencja ludności

Nazwa procesu:
Obsługa spraw cywilnych

Cel procesu:

Właściciel procesu:
Katarzyna Wójtowicz – z-ca kierownika USC

Zakres działań w procesie:

 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Wymeldowanie z pobytu stałego
 • Wprowadzanie do systemu zmian w ewidencji ludności
 • Zawiadamianie innych urzędów o zmianach
 • Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji ludności
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń
 • wprowadzanie zmian na KOM i kartach ewidencyjno-adresowych
 • sporządzanie statystyki do GUS
 • udzielanie informacji na wniosek instytucji
 • prowadzenie rejestru wyborców
 • wprowadzanie korekt do spisu wyborców

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

Wymagania prawne:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999). Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym pastwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze / Dz. U. Nr 42, poz. 388/

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • Potwierdzenie zameldowania
 • Potwierdzenia wymeldowania
 • Wydane decyzje
 • Sporządzone ankiety statystyczne
 • Wpisy w kom i kartach ewid.-adresowych
 • Wpisy na kartach wyborców
Karta usług ( otwórz )
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 112 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates