• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Dowody osobiste

Nazwa procesu:
Obsługa spraw cywilnych

Cel procesu:

Właściciel procesu:
Mariusz Dobrowolski – inspektor

Zakres działań w procesie:

 • Zameldowanie na pobyt czasowy
 • Wymeldowanie z pobytu czasowego
 • Wprowadzanie do systemu zmian
 • Zawiadamianie innych urzędów o zmianach
 • Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji ludności
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń
 • wprowadzanie zmian na KOM
 • sporządzanie statystyki do GUS
 • udzielanie informacji na wniosek instytucji prowadzenie archiwum kopert dowodowych

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

Wymagania prawne:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999). Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania przy wydawaniu dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • Potwierdzenie zameldowania
 • Potwierdzenia wymeldowania
 • Wydane decyzje
 • Sporządzone ankiety statystyczne
 • Wpisy w kom
 • Wydane dowody osobiste
 • Wpisy na kopertach dowodowych
Karta usług ( otwórz )
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 131 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates