• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

NAZWA SPRAWY:
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Anna Madejczyk Tel. (81) 516-27-38 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie informacji o środowisku i jego ochronie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 • Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

OPŁATY:

 • Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
 • Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie. Ich wartość określają: art. 24 Prawa ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.02.2003 roku w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobie uiszczania opłat (Dz.U. z 2003 roku Nr 50, poz. 435 z późn.zm.).

ODWOŁANIE:
Ne przysługuje.

DO POBRANIA:
Wniosek o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 z późn.zm).

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana ustnie, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
  2. Nie udostępnia się informacji jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej oraz nie udostępnia się informacji dotyczących:
   • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
   • spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
   • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczania i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
   • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska.
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 133 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates