• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Nazwa procesu:Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Właściciel procesu:Sekretarz Miasta

Zakres działań w procesie:

 • Planowanie potrzeb kadrowych Urzędu Miejskiego
 • Nabór (rekrutacja) pracowników
 • Adaptacja pracowników
 • Wynagradzanie, premiowanie, awansowanie, degradowanie, zwalnianie.
 • Organizacja pracy w Urzędzie
 • Szkolenie, podnoszenie kwalifikacji personelu
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Ocena okresowa pracowników

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

 • Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego
 • Regulamin pracy Urzędu Miejskiego
 • Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu
 • Regulamin naboru
 • Regulamin służby przygotowawczej
 • Regulamin oceny pracowników
 • Regulamin w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miejskiego w Bełżycach

Wymagania prawne:

 • Zarządzenie Burmistrza Nr 49 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bełżycach
 • Zarządzenie Burmistrza Nr 67 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
 • Zarządzenie Burmistrza Nr 27 z dnia 5 czerwca 2009 r. W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bełżycach.
 • Zarządzenie Burmistrza Nr 34 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Zarządzenie Burmistrza Nr 60/2009 z dnia 2 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych.
 • Zarządzenie Burmistrza Bełżyc Nr 43/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. W sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • Ogłoszenia o naborze
 • Protokoły z naboru
 • Umowy o pracę
 • Umowy porozumienia stron
 • Angaże
 • Arkusze okresowej oceny pracowników
 • Skierowanie na szkolenia , studia
 • Świadectwa, certyfikaty, dyplomy
 • Porozumienia zmieniające
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates