• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce

Nazwa usługi:
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce

Podstawa prawna:
art. 30 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Osoba ubiegająca się o wypis może samodzielnie napisać wniosek podając w nim dane pozwalające określić lokalizację obszaru oraz cel wykorzystywania wypisu i wyrysu. Może również skorzystać z druku, który jest dostępny w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój nr 11 tel. 81 517-28-91
 2. Załącznik: W celu precyzyjnego określenia położenia terenu prosimy o załączenie mapy ewidencyjnej lub sytuacyjnej z zaznaczeniem obszaru, którego wniosek dotyczy. Dokumenty te nie są jednak wymagane.

Opłaty; zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635):
nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosków i załączników ; opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu do 5 stron - 30 zł
 2. od wypisu powyżej 5 stron 50 zł
 3. od wyrysu w formacie A 4 20 zł
 4. kwota łączna nie więcej niż 200,00 zł.

opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19 lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, nr rach: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010 z dopiskiem:"za wypis/wyrys z mpzp (studium ....)"opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jego odpis lub kopia -od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł; za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem – 5,00zł opłaty skarbowe nie są pobierane w przypadku inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących mieszkalnictwu, np. budowa budynku mieszkalnego.

OBOWIĄZEK dokonania opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (lub kserokopia), pozostawiając go w aktach sprawy.

Termin załatwienia sprawy:
Od 7 do 21 dni

Miejsce załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego - II piętro lub biurze obsługi klienta, pokój nr 11 - odbiór w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego – I piętro, pokój nr 11

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
- szczegółowe informacje o obszarach na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (I piętro pokój 11) lub telefonicznie 81 517-28-91

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta- gminy Bełżyce ( otwórz )

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates