• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Nazwa usługi:
Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Osoba ubiegająca się o zmianę w planie może samodzielnie napisać wniosek podając w nim dane pozwalające określić lokalizację obszaru oraz cel i zakres wnioskowanej zmiany. Może również skorzystać z druku, który jest dostępny w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój nr 11 tel. 81 517-28-91
 2. Załącznik:

  • W celu precyzyjnego określenia położenia terenu prosimy o załączenie mapy ewidencyjnej lub sytuacyjnej z zaznaczeniem obszaru, którego wniosek dotyczy.
   Dokumenty te nie są jednak wymagane.

 

Opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635):
nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosków i załączników

Termin załatwienia sprawy:
Nie określa się. Czynności organu w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikają z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach - I piętro, pokój nr 11

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( otwórz )

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 137 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates