• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Opinie w sprawie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu

Nazwa usługi:
Opinie w sprawie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
art. 93, 94, 95 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek - druk jest dostępny w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój 11, tel. 81 517-28-91
 2. Załączniki:
  • aktualna kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesionym projektem podziału,
  • aktualna kopia mapy ewidencyjnej gruntów
  • wypis z ewidencji gruntów,
  • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub odpis pełnomocnictwa).

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój 11.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od postanowienia należy wnieść w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc. Nie pobiera się opłaty skarbowej od odwołania, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635).

Uwagi:
szczegółowe informacje o obszarach, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - I piętro, pokój nr 11 lub telefonicznie 81 517-28-91, wydaną opinię można odebrać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem ( otwórz )

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 117 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates