• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 732
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3041
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1620
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1374
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2166
6 Wpis do rejestru wyborców 2199
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2421
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2036
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2304
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2232
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2883
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2111
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3297
14 Zmiana imienia lub nazwiska 768
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 756
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2636
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2065
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2005
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 700
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2060
21 Rejestracja zgonu 675
22 Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 725
23 Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego 1940
24 Sporządzenie aktu małżenstwa zawartego przed duchownym 603
25 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 622
26 Skróconie terminu oczekiwania na zawarcie związku małzeńskiego 1556
27 Zawarcie związku małżeńskiego 930
28 Oświadczenie o zmianie imienia dziecka 1591
29 Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat. 2014
30 Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1606
31 Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty 2659
32 Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności 2229
33 Zgłoszenie urodzenia dziecka 2150
34 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat 2148

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates