• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 837
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3212
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1754
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1476
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2256
6 Wpis do rejestru wyborców 2301
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2544
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2124
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2433
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2321
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2982
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2196
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3440
14 Zmiana imienia lub nazwiska 870
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 860
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2738
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2158
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2095
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 831
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2157
21 Rejestracja zgonu 776
22 Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 798
23 Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego 2036
24 Sporządzenie aktu małżenstwa zawartego przed duchownym 685
25 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 692
26 Skróconie terminu oczekiwania na zawarcie związku małzeńskiego 1633
27 Zawarcie związku małżeńskiego 1038
28 Oświadczenie o zmianie imienia dziecka 1669
29 Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat. 2094
30 Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1677
31 Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty 2829
32 Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności 2308
33 Zgłoszenie urodzenia dziecka 2370
34 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat 2221

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 347 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates