• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 778
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3124
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1677
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1411
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2201
6 Wpis do rejestru wyborców 2238
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2478
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2069
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2380
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2269
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2928
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2146
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3366
14 Zmiana imienia lub nazwiska 818
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 799
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2681
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2106
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2043
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 749
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2105
21 Rejestracja zgonu 714
22 Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 752
23 Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego 1979
24 Sporządzenie aktu małżenstwa zawartego przed duchownym 636
25 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 647
26 Skróconie terminu oczekiwania na zawarcie związku małzeńskiego 1584
27 Zawarcie związku małżeńskiego 977
28 Oświadczenie o zmianie imienia dziecka 1619
29 Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat. 2041
30 Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1631
31 Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty 2754
32 Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności 2259
33 Zgłoszenie urodzenia dziecka 2278
34 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat 2174

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates