• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1284
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 681
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 605
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1344
5 Wpis do rejestru wyborców 1414
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1505
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1286
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1537
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1359
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1994
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1301
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2137
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1673
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1233
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1595
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1245
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1255
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1698
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1253
20 Rejestracja zgonu 1346

Strona 1 z 2

Free business joomla templates