• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1380
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 709
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 623
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1381
5 Wpis do rejestru wyborców 1434
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1531
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1312
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1563
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1380
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2018
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1322
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2173
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1696
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1251
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1622
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1263
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1274
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1716
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1272
20 Rejestracja zgonu 1364

Strona 1 z 2

Free business joomla templates