• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 690
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 2941
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1566
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1338
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2124
6 Wpis do rejestru wyborców 2163
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2370
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1997
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2267
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2188
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2828
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2072
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3190
14 Zmiana imienia lub nazwiska 724
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 712
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2575
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2013
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1966
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 659
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2009

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 168 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates