• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 351
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 2129
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1156
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 990
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1806
6 Wpis do rejestru wyborców 1824
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2002
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1688
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1934
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1769
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2458
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1724
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2702
14 Zmiana imienia lub nazwiska 364
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 345
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2102
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1650
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1628
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 339
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1653

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 146 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates