• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1445
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 753
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 662
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1429
5 Wpis do rejestru wyborców 1478
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1580
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1353
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1601
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1418
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2061
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1365
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2225
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1735
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1285
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1670
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1298
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1309
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1752
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1305
20 Rejestracja zgonu 1399

Strona 1 z 2

Free business joomla templates