• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 524
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 2416
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1356
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1151
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1970
6 Wpis do rejestru wyborców 2006
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2182
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1840
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2097
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1970
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2624
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1886
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2916
14 Zmiana imienia lub nazwiska 546
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 522
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2342
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1816
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1782
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 494
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1814

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 348 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates