• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 74
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1597
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 831
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 725
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1498
6 Wpis do rejestru wyborców 1546
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1651
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1412
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1670
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1488
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2142
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1443
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2329
14 Zmiana imienia lub nazwiska 74
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 58
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 1757
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1368
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1366
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 67
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1369

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates