• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 762
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3103
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1654
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1395
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2186
6 Wpis do rejestru wyborców 2221
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2457
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2054
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2365
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2254
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2911
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2131
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3337
14 Zmiana imienia lub nazwiska 797
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 783
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2664
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2089
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2026
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 730
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2088

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates