• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zamówienia Publiczne - 2007 Prebenderska

data ogłoszenia: 05-04-2007
data otwarcia ofert: 07-05-2007

Budowa parkingu przy ulicy Prebendarskiej w Bełżycach wraz z odcinkiem drogi zbiorczej.

Ogłoszenie o przetartu »» otwórz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »» otwórz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy »» otwórz

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu »» otwórz

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania »» otwórz

Załącznik nr 4 - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie »» otwórz

Załącznik nr 5 - umowa o roboty budowlane »» otwórz

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych »» otwórz

Przedmiar robót »» otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty »» otwórz
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 140 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates