• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Centrum Usług Społecznych

20 listopada 2020 r. Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka podpisał porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy przy powstaniu i testowaniu Modelu Centrum Usług Społecznych w województwie lubelskim na terenie powiatu lubelskiego w gminie Bełżyce. Porozumienie zostało zawarte z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim i Starostą Lubelskim Zdzisławem Antoniem. Przy podpisywaniu również byli obecni dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko, powiatu - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacek Figarski i Anna Ostasz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bełżyce oraz Sekretarz Województwa Lubelskiego Róża Dyrka.

 

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne w formie Centrum Usług Społecznych. Zwiększą one dostęp dla wszystkich mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwią trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców.
W ramach ogłoszonego konkursu w ramach pilotażu jedynie 30 samorządów gminnych w Polsce, w tym Gmina Bełżyce, otrzyma środki na realizacje tego ważnego rozwiązania w rozwoju polityki społecznej.
Burmistrz Bełżyc w tym celu powoła Zespół Sterujący, który będzie realizował te zadania. Korzyścią dla innych samorządów gminnych i powiatowych z terenu województwa lubelskiego będzie możliwość korzystania z wizyt studyjnych, konferencji, czy seminariów realizowanych w ramach tzw. ,,dobrych praktyk”.
„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” to innowacyjny projekt w obszarze usług społecznych, w ramach którego powstanie Centrum Usług Społecznych, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość całkowita projektu wynosi: 3 094 339,50 zł .Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów.
Ponadto Gmina Bełżyce we współpracy finansowej z Powiatem Lubelskim, którego instytucje także mieszczą się w obiekcie, zamierza przeznaczyć fundusze z budżetu na przebudowę samego budynku przy ul. Fabrycznej 2B. W ten sposób poprawi jego dostępność i funkcjonalność.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 128 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates