• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody

W związku z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Bełżyce złożyła wniosek pn.: „Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce”. W dniu 7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje w ww. naborze. Gmina Bełżyce znalazła się na 60 miejscu z kwotą 2 000 000,00 zł., jest to maksymalna kwota, o którą mogliśmy się ubiegać.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates