• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XIV sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 27.11.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bełżyce za rok 2018/2019.
 7. Informacja z realizacji inwestycji Gminnych prowadzonych w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planu zagospodarowania przestrzennego ul. Wilczyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2019r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.z 2019, poz. 688 ze zm.) na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 14. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Bełżycach na początku VIII kadencji i za 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates