• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Remont i modernizacja obiektów sportowych CKFiS w Bełżycach - podpisanie umowy

W dniu 17.09.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bełżycach odbyło się podpisanie umowy na zadanie „Remont i modernizacja obiektów sportowych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach”. Przetarg na przedmiotową inwestycję wygrało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DROGPOL Sp. j. A. Markowski, M. Markowska z Urzędowa oraz ADLO P.U.H. Dariusz Budkowski z Kraśnika. Wartość umowy to 6 197 970,00 zł. Termin wykonania inwestycji ustalono do dnia 31.08.2020 r.

 

Podpisanie umowy to pierwszy etap realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich.

Celem projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Zakres projektu obejmuje: remont i modernizację bazy sportowej i obiektów rekreacyjnych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach w skład którego wchodzą: roboty budowlane w pawilonie sportowym, wyposażenie siłowni, montaż oświetlenia LED, instalacja elektryczna, remont boiska wraz z bieżnią, remont ogrodzenia, remont dróg wewnętrznych, remont placów i chodników, montaż OZE (panele solarne), instalacje sanitarne.

Kolejnym etapem realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” będzie rewitalizacja parku miejskiego i pierzei rynkowych.

Umowę w imieniu Gminy podpisał Ireneusz Łucka – Burmistrz Bełżyc oraz Beata Cyrankiewicz – skarbnik, w imieniu konsorcjum firm Pani Maria Markowska i Pan Andrzej Markowski.

Link do galerii: Galeria

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates