• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 25.09.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji imprez kulturalnych, sportowych i zabezpieczenia wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą w okresie letnim.
 7. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym 2019/2020.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bełżyce za I półrocze 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bełżyce”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce – garaż nr 17.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce – garaż nr 18
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce – garaż nr 21.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce – garaż nr 25.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce – garaż nr 27.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce- garaż nr 31.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce – garaż nr 34.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2024 niespełniającego wymagań formalnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2024 niespełniającego wymagań formalnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Bełżyce instrumentem płatniczym
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bełżyce na 2019 r.
 23. Odpowiedzi na interpelacje.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates