• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 28.08.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach za 2018 rok.
  7. Informacja dotycząca stanu dróg gminnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bełżyce na 2019 r.
  15. Odpowiedzi na interpelacje.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie sesji.

   Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

   Bogumił Robert Siramowski

    

   Gości online

   Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 
   • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
   • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
   • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
   • Powiatowe Centrum Informacyjne
   • Mikroporady
   • Proekob
   • Miasto i biznes
   Free business joomla templates