• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2019/2021

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na uzyskiwane przez rodzinę dochody i bez konieczności zasądzenia alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Przypominamy, że poprzedni okres, na który zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego kończy się 30 września 2019 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 przyjmowane będą:

 • w wersji elektronicznej od 1 lipca 2019 r.,
 • w wersji tradycyjnej papierowej od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski w wersji elektronicznej można składać za pomocą :

Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bełżycach ul. Fabryczna 2 b.

Terminy składania wniosków:

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019 r. również będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Terminy wypłat są zależne od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,
  z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie,
  z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ważna zmiana dotycząca dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

W przypadku dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. rodzice będą mieli  3 miesiące począwszy od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Od 1 lipca 2019 r świadczenie 500 + przysługuje także dyrektorom Domów Pomocy Społecznej

W nowym okresie zasiłkowym 500+ przysługuje także dyrektorowi DPS, chyba że inne  osoby uprawnione uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates