• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

VII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 29.04.2019 roku (poniedziałek), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja  Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. na terenie miasta i gminy Bełżyce.
 8. Stan przygotowania imprez kulturalnych, sportowych i zabezpieczenie wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą na okres letni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Matczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełżyce oraz określenia granic ich obwodów od 01września 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – dz. nr 171/5 Krężnica Okrągła.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – dz. nr 171/35 Krężnica Okrągła.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – dz. nr 171/36 Krężnica Okrągła.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – dz. nr 171/37 Krężnica Okrągła.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – dz. nr 171/39 Krężnica Okrągła.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – dz. nr 171/41 Krężnica Okrągła.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – dz. nr 2269 Krężnica Okrągła.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2019 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates