• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Konferencja

W piątek 22 marca w Urzędzie Miejskim w Bełżycach odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanymi z ochroną środowiska oraz nowym przepisom obowiązującym w tym zakresie.

Organizatorami był Urząd Miejski w Bełżycach oraz Agencja Wspierania Ochrony Środowiska. Prowadzący: Zenon Świgoń, konsultant PGW Wody polskie, ekspert Ministerstwa Środowiska oraz Romuald Lenkajtis, prezes Zarządu Agencji Wspierania Ochrony Środowiska sp. z o.o.
Na zaproszenie Burmistrza Bełżyc odpowiedzieli przedstawiciele samorządów ościennych gmin tj. Wojciechowa, Poniatowej, Opola Lubelskiego, Nałęczowa.
W konferencji osobiście uczestniczył wójt Niedrzwicy Dużej Pan Ryszard Golec oraz wójt Chodla Pan Przemysław Kowalski. Program spotkania dotyczył zmian w gospodarce wodno-ściekowej po wejściu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipa 2017r. Poruszone zostały tematy m.in. dotyczące systemu opłat za korzystanie z usług wodnych, stref ochronnych ujęć wody, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych, pozwolenia wodnoprawne, kontrole zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i konsekwencje za brak ich opróżniania.

Fotorelacja (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates