• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich.

Osoby zajmujące się produkcją pierwotną są zobowiązane do zgłaszania się do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin celem złożenia wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wniosek powinien uwzględniać rodzaj i powierzchnię gospodarstwa, w tym powierzchnię i rodzaj poszczególnych upraw. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie dostaw bezpośrednich należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym gospodarstwa wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego ARiMR w Lublinie).

Niedokonanie ww. obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.
Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4), ust. 2 pkt 2) w/w ustawy „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł”.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej (otwórz>>)

Więcej informacji: https://psselublin.pis.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates